VÄLKOMMEN TILL
FÖRSKOLAN ÄNGLUNDA

ÄNGLUNDA ÄR EN NYSTARTAD FÖRSKOLA
I GRANHAMMAR, VINTROSAHär har bedrivits förskola i 25 år och vi tar nu över för att fortsätta ta tillvara den unika miljön och plats för barn att vistas i.

Förskolan Änglunda kommer att bedriva sin verksamhet i Granhammars gamla folkskola.
Terminstart måndag 3 Augusti 2020 


Änglunda har plats för 18 barn ålder 1-5 år.Vi har länge drömt om en liten familjär förskola. En förskola på landet med naturen runt knuten.


Om oss:
Maria - Utbildad Waldorfförskolelärare med 20 års erfarenhet inom waldorfförskola
och kommunal förskola
Rebecca - Utbildad Waldorfbarnskötare, 4 års erfarenhet 
Sofia - Barnskötare, 5 års erfarenhet inom waldorfförskola och kommunal förskola

Om förskolan:
Vår förskola ska vara en plats för gemenskap, kreativitet, rörelse och ett livslångt lärande.
En trygg plats för ro och lek, en plats för fantasin att ta sig
utryck i att få vara utan stress och överkrav .
En plats som skapar en positiv självbild hos barnet till att få vara den man är.


Barnen omfamnas i en trygg miljö där pedagogerna lyssnar och tar till vara på barnens kompetens, motivation, drivkrafter och idéer. Barnen ges återkommande möjlighet att utforska och upptäcka förskolans närmaste omgivningar, också genom att odla grönsaker till verksamhetens mat, iaktta flora och fauna på utflykter, och genom det skapa mångskiftande upplevelser av naturens rytm.


Den fria leken är central såväl inne som ute på gården eller i skogen.

Leken har stort utrymme och uppmuntras bland annat genom lekmaterial som lätt kan förändras, av sagor, rim och ramsor och av dockspel. Pedagogerna på förskolan är viktiga för barnens trygghet och utveckling och de förmedlar värdegrunden genom att vara goda förebilder för barnen. Barnen kan lära genom efterhärmning av vad de ser och upplever. De vuxna på förskolan strävar efter att utföra meningsfulla sysslor för att ge näring till barnens lek och en förståelse av världen, såväl praktiskt som konstnärligt.

Återkommande inslag är olika hantverk, baka bröd, odla grönsaker och örter, vårda förskolan tillsammans och utflykter i skog och mark.

Inomhusmiljön gestaltas på ett rofyllt sätt, som omfamnar barnets upplevelse genom naturnära färger och leksaker av naturmaterial .


  Förskolan har eget kök och lagar ekologisk vegetarisk mat och i så hög grad som möjligt med närproducerade råvaror.


Verksamheten arbetar utifrån den statliga läroplanen för förskolan Lpfö18, samt den Waldorfpedagogiska läroplanen En väg till Frihet (2016)Uppdatering av hemsidan kommer inom kort
Du är varmt välkommen att höra av dig till oss eller komma på besök när förskolan öppnar i Augusti 2020.